TOYOTETSU Ana Sayfa
TOYOTETSU Ana Sayfa

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

TOYOTETSU İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

   

03.05.2010

   

"TOYOTETSU BİLİNCİ” ne uygun olarak, “ÖNCE GÜVENLİK” ilkesi ile işyerimizde çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve “0” iş kazalı bir işyeri durumumuzu sürekli kılmak amacıyla oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikamızla,

   
  1

Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmanın yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza aşılayacağımızı ve çalışanlarımızın da aktif katılımı ile güvenlik performansımızı sürekli arttıracağımızı,

  2

Önleyici güvenlik faaliyetleri (Güvenlik Devriyesi, Tehlike Öngörü, STOP 6, TSA gibi) düzenleyerek ve 5S’e tam olarak uyulmasını sağlayarak, “Güvenli Çalışma Ortamı”nın sürekliliğini sağlayacağımızı,

  3

İş ortamında kurallara uymanın “kendini ve arkadaşlarını koruma” düşüncesiyle “Güvenlik Kurallarına Uyma” bilincini yükselteceğimizi,

  4

Yukarıda bahsedilen konularda yan sanayilerimiz de dahil olmak üzere misafirlerimiz ve taşeronlarımızın da bu bilince ulaşmalarını sağlamak üzere bilinç reformu çalışmalarına devam edeceğimizi,

  5

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı, TOYOTETSU için veya TOYOTETSU adına çalışan tüm kişilere duyurup, topluma ve ilgili bütün kuruluşlara her zaman açık tutacağımızı,

    taahhüt ederiz...